Carbon footprint & sustainability consultancy.

Corporate and product carbon footprint calculations, ESG reporting under CSRD, sustainability advice and more...

Een duurzame organisatie worden is een uitdagend maar haalbaar doel. Het vergt een voortdurende inspanning en bereidheid om te investeren in duurzame praktijken om de milieu-impact van een bedrijf te verminderen.

Lees hieronder hoe Neutrologic helpt met 4 noodzakelijke stappen om een ​​samenhangende klimaatstrategie te ontwikkelen.

Calculatie
CO2 uitstoot

Doelen
stellen

Reduceren
CO2 uitstoot

Raportering &
communicatie

Stap 1:
Calculatie
CO2 uitstoot

Gegevens worden verzameld op basis van 3 scopes. Ze vertegenwoordigen verschillende emissieniveaus die verband houden met de activiteiten en toeleveringsketen van een organisatie.

Zodra we informatie hebben verzameld over uw energieverbruik, zakelijke vervoersgewoonten, emissies in verband met uw toeleveringsketen, enz., beginnen de berekeningen. We voeren de verzamelde gegevens in onze koolstofcalculator in om uw ecologische voetafdruk te berekenen. Dit geeft een cijfer uitgedrukt in metrische tonnen kooldioxide-equivalenten (TCO2eq), een gestandaardiseerde eenheid die wordt gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te meten.

"Ons doel is om u te begeleiden bij uw eco-transitie. We laten u zien dat ecologische duurzaamheid haalbaar is en hoe u daaraan kunt werken."

Stap 2:
Doelen stellen

Het opstellen van SMART-doelen is een essentieel aspect om uw CO2-uitstoot te beheersen en te verminderen. Deze doelen bieden een gestructureerde aanpak voor het definiëren van duidelijke en uitvoerbare doelen. Door de SMART-criteria (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Relevant en Tijdgebonden) te volgen, kunnen organisaties doelstellingen vaststellen die zinvolle en meetbare vooruitgang in hun duurzaamheidsinitiatieven stimuleren. Het is belangrijk dat de doelstellingen worden ondersteund door het C-niveau van een bedrijf om een ​​continue inspanning te leveren om deze doelstellingen te bereiken.

Stap 3:
Reduceren
CO2 uitstoot

U kunt uw berekeningen van uw CO2-voetafdruk gebruiken om zinvolle maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Door reductiedoelstellingen vast te stellen, maatregelen voor energie-efficiëntie te implementeren, over te schakelen op hernieuwbare energie, transport te optimaliseren en te investeren in CO2-compensatie, kan uw organisatie de impact op het milieu verminderen en bijdragen aan de wereldwijde inspanning om klimaatverandering tegen te gaan.

Stap 4:
Raportering &
communicatie

Het rapporteren van de CO2-voetafdruk is cruciaal omdat het transparantie, verantwoording en verbeterde benchmarking en traceerbaarheid bevordert. Open communiceren over uw klimaatreis kan resulteren in een positieve reputatie, meer vertrouwen van klanten, meer betrokkenheid van belanghebbenden, inspiratie voor de bredere industrie en marktdifferentiatie, wat kan resulteren in nieuwe samenwerkingen en partnerschappen.

Contacteer ons

Wacht niet. Start je reis Vandaag.

Neutrologic
Jolainstraat 44
8554 B Sint-Denijs
Belgium
+32 56 73 53 25
info@neutrologic.com
Neutrologic is a proud member of Sustainable Development Group
nl_BE
Scroll naar boven